วิธีสมัครสมาชิก

1.    เข้าคลิกเว็บไซต์  www.nowbet.com ที่นี่เมื่อเข้าหน้าหลักแล้วให้ทำการคลิกที่คำว่า สมัครสมาชิก

how-regist-image001

2.    กรอกข้อมูลให้ถูกต้องทั้ง 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดบัญชี

how-regist-image002

 

รหัสบัญชี = ให้สมาชิกตั้งชื่อยูสเซอร์เนมที่ต้องการใช้

รหัสผ่าน  =ให้สมาชิกกรอกรหัสผ่านที่ต้องการใช้

ยืนยันรหัสผ่าน = ให้สมาชิกกรอกรายละเอียดรหัสผ่านที่ต้องการใช้อีกครั้ง

สกุลเงิน = ให้เลือก THB ทุกครั้ง

รหัสพันธมิตร  =ในกรณีที่สมาชิกรู้จักเราผ่านทางพันธมิตร ให้กรอกรหัสพันธมิตรลงไป หรือ ถ้าไม่ได้รู้จักผ่านพันธมิตรให้ข้ามช่องนี้ไปได้เลย

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัว

how-regist-image003

ชื่อเต็ม = ให้กรอกชื่อ และนาสกุลจริงของสมาชิก ( จะต้องตรงกับชื่อบัญชีที่สมาชิกให้ฝาก ถอนเงิน 

เพศ  = เลือกเพศของตนเองลงไป

วัน เดือน ปี เกิด = ให้กรอก วัน เดือน ปีเกิด ของ สมาชิกลงไป

อีเมล  =ให้กรอกอีเมลจริงของสมาชิก

เบอร์โทรศัพท์  = ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของตนเองลงไป

คำถามเพื่อความปลอดภัย  =  ให้คลิกเลือกคำถามที่สมาชิกคิดว่าตนเองจำได้ง่ายที่สุด

คำตอบ = ให้ใส่คำตอบสำหรับคำถามเพื่อความปลอดภัยที่สมาชิกเลือกก่อนหน้าลงไป